TERMINY „DNI OTWARTYCH” DLA RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

Dni otwarte dla klas IV-VIII

Dni otwarte dla klas I-III

1.

11.09.2018 r.

12.09.2018 r.

2.

13.11.2018 r.

14.11.2018 r.

3.

08.01.2019 r.

09.01.2019 r.

4.

09.04.2019 r.

10.04.2019 r.

5.

28.05.2019 r.

29.05.2019 r.

Ferie zimowe: 14.01.2019 – 27.02.2019 r.

Ferie wiosenne: 18.04.2019 – 23.04.2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2018 r.

02.05.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty 15.04.2019 r.

16.04.2019 r.

17.04.2019 r.

Dzień Otwarty dla „0” i klas I 14.03.2019 r.

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych organizowane są dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, natomiast nie ma dowozu i obiadu.

 

do góry

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl