Sprawdzian od 2015 r.
Sześciolatek w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

| Kuratorium Oświaty w Krakowie |

| MEN |

| opis działań |

| prezentacja |

Zachowaj równowagę
Szkoła w ruchu
Szkoła z klasą 2.0

Projekty edukacyjne realizowane przez naszą szkołę współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pierwszaki
Comenius

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która daje uczniom gruntowne przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie, aby potrafili sprostać wyzwaniom, jakie niesie teraźniejszość a także przyszłość.

Wizja szkoły

  1. Umożliwiamy zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.
  2. Uczymy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i rozwijamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
  3. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.

Naszym uczniom proponujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną: informatyka i język angielski wprowadzony od klasy pierwszej, zajęcia na krytej pływalni, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, indywidualny program nauczania dla uczniów ponad przeciętnie uzdolnionych.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie dla uczniów klas szóstych.

W latach 2009 – 2014 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków w wysokości 5504,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Za przekazane pieniądze zakupiono meble do sal językowych oraz sali muzycznej, drukarkę i nagrywarkę dvd do klasopracowni informatycznej oraz oprogramowanie do tablic multimedialnych do matematyki i przyrody. W roku 2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% szkoła otrzymała kwotę 753,05 zł, która została przeznaczona na zakup białej tablicy bezpyłowej do sali lekcyjnej oraz książek do biblioteki szkolnej. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy oraz prosimy o przekazanie 1% w rozliczeniach PIT za rok 2014 na rzecz naszej szkoły.

1% dla twojej szkoły
Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
- 25 listopada 2014 r. (wtorek) o godz.17.00 -
kl. IV-VI,
- 26 listopada 2014 r. (środa) o godz.17.00 -
kl. I-III.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
- 21 października 2014 r. (wtorek) o godz.17.00 -
kl. IV-VI,
- 22 października 2014 r. (środa) o godz.17.00 -
kl. I-III.

Skawina, dn.16.07.2014 r.

KOMUNIKAT

W dniach 27, 28, 29 sierpnia 2014 r. w godz. 8.00–13.00 oraz 1 września w godz. 8.00–17.00 w sali nr 22 będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ceny: T-shirt 20 zł.
  Kamizelka 45 zł.

Dyrektor Szkoły informuje, że listy rekrutacyjne uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku Szkoły przy ul. Korabnickiej 19.

Szanowni Rodzice!

Ujednolicona wersja Statutu Szkoły, zawierająca m.in. cele, zadania i organizację pracy Szkoły, szczegółowe zasady rekrutacji, prawa i obowiązki uczniów, rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, dostępna jest w bibliotece szkolnej oraz na tablicach informacyjnych w holu wejściowym budynku.

Zapraszamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z dokumentacją regulującą życie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie.

Dyrektor Szkoły

DRODZY RODZICE!

Dyrektor Szkoły apeluje do wszystkich osób kierujących pojazdami samochodowymi o nieparkowanie i niewykonywanie manewrów zawracania na drodze ewakuacyjnej ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną na terenie szkoły zajmuje się mgr Anna Mazur.

więcej >>

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl