Życzenia świąteczne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, ul. Korabnicka 19 32-050 Skawina:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie reprezentowana przez mgr inż. Hannę Szczerbak – Dyrektora Szkoły.

3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: szkola@sp1.skawina.com.pl lub listownie pocztą tradycyjną.

Biuletyn 2018
REKRUTACJA
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

| Logopeda |

|Terapia pedagogiczna |

Sześciolatek w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

| Kuratorium Oświaty w Krakowie |

| MEN |

| opis działań |

| prezentacja |

ażne Lekcje
Erasmus+
Zachowaj równowagę
Szkoła w ruchu
Szkoła z klasą 2.0

Projekty edukacyjne realizowane przez naszą szkołę współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pierwszaki
Comenius

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która daje uczniom gruntowne przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie, aby potrafili sprostać wyzwaniom, jakie niesie teraźniejszość a także przyszłość.

Wizja szkoły

 1. Umożliwiamy zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.
 2. Uczymy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i rozwijamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
 3. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.

Naszym uczniom proponujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną: informatyka i język angielski wprowadzony od klasy pierwszej, zajęcia na krytej pływalni, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, indywidualny program nauczania dla uczniów ponad przeciętnie uzdolnionych.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie dla uczniów klas szóstych.

sps

W roku 2010 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2009 r. w wysokości 823,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z tuszami do drukarki oraz dwie nagrywarki dvd, które znajdują się w klasopracowni informatycznej.

W roku 2011 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2010 r. w wysokości 600,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Za przekazane pieniądze zakupiono szafę do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2012 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2011 r. w wysokości 1780,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dwie duże szafy, dwie mniejsze szafki oraz półkę wiszącą do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2014 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2012r. w wysokości 1300,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dużą szafę oraz szafkę wiszącą do klasopracowni muzyki.

spsm

W roku 2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2013 r. szkoła otrzymała kwotę 753,05 zł, która została przeznaczona na zakup białej tablicy bezpyłowej do sali lekcyjnej za 550,05 zł oraz książek do biblioteki szkolnej
za kwotę 203,00 zł.

W roku 2015 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2014 r. szkoła otrzymała kwotę 1243,20 zł, która została przeznaczona
na zakup rolet materiałowych do sal lekcyjnych.

1% dla twojej szkoły

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
 – 9 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,
– 10 stycznia 2019 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.
Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
– 13 listopada 2018 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,
– 14 listopada 2018 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.
BohaterON

Drodzy Rodzice,
jeżeli chcecie, aby świetlica Waszego dziecka została wyremontowana i wyposażona w liczne gry planszowe stając się salą gier, głosujcie na naszą świetlicę. Wystarczy wejść na stronę: https://www.siegrasiema.com/swietlice/67 i oddać głos na naszą świetlicę.

NIE TRZEBA PODAWAĆ ŻADNYCH DANYCH, NIE WYMAGA SIĘ NAWET E-MAILA CZY REJESTRACJI. Głosowanie trwa do 19 listopada. Dodatkowo, jeżeli ktoś kupi w sklepie SMYK grę firmy Hasbro, zabierze paragon, a następnie zagłosuje na świetlicę wysyłając zdjęcia paragonu, oddaje na szkołę 50 głosów jednorazowo i sam ma szansę wygrać zestaw gier.

W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt z nauczycielami świetlicy lub Agnieszką Poniewską. Głosować można codziennie. W przypadku głosowania przez komórkę, adres może być bez www, czyli https://siegrasiema.com/swietlice/67.
Codziennie można oddać jeden głos z danego urządzenia telekomunikacyjnego.

Dziękujemy za każde kliknięcie.

projekt gfx

W dniach 1 – 5 października 2018r. grupa 20 uczniów wraz z 3 nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie będzie przebywała z wizytą w naszym mieście partnerskim Roztoky (Czechy). Wyjazd uczniów odbywa się w ramach realizacji projektu „Do nauki i zabawy z robotami czeskich kolegów zapraszamy”, który jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.

Małopolska w zdrowej atmosferze

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 11 września 2018 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VIII,

– 12 września 2018 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

Wyprawka ucznia klasy pierwszej
rok szkolny 2018/2019

 • tornister;
 • piórnik z wyposażeniem: ołówek (2 szt.), temperówka, gumka do mazania; linijka, kredki ołówkowe, pióro, nożyczki z zabezpieczonymi końcami, klej w sztyfcie;
 • 2 zeszyty w wąskie linie (najlepiej z kolorowymi liniami, proszę zwrócić uwagę na grubość i dobrą jakość papieru) - 16 kartek;
 • 2 zeszyty w kratkę (proszę zwrócić uwagę na dobrą jakość papieru) - 16 kartek;
 • 1 zeszyt w kratkę np. 32 kartkowy do korespondencji z Rodzicami;
 • obuwie do szkoły na zmianę oraz worek na obuwie;
 • strój gimnastyczny - biała koszulka, krótkie spodenki gimnastyczne, antypoślizgowe obuwie sportowe z białą podeszwą, worek na strój;
 • teczka z materiałami plastycznymi: kredki woskowe, papier kolorowy, blok rysunkowy, blok techniczny, blok z kolorowymi kartkami, farby plakatowe, zestaw pędzli, plastelina; (teczka z materiałami plastycznymi pozostaje w szkole)
 • ryza papieru ksero (do wykorzystania przez trzy lata);
 • tekturowa teczka na prace plastyczne.

Zeszyt korespondencji z Rodzicami oraz zeszyty edukacji polonistycznej i matematycznej powinny być oprawione i podpisane na zewnątrz okładki.

Wychowawcy klas pierwszych

MUNDURKI SZKOLNE

W dniach 28, 29, 30 sierpnia 2018 r. w godz. 12.00 – 16.00 w sali nr 22 oraz 3 września 2015 r. w godz. 9.00 – 16.30 w sali nr 22 i na korytarzu I piętra (11.30 – 14.00) będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Kamizelka – 47 zł.

T – shirt – 23 zł.

UWAGA!

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie z podziałem na klasy jest dostępna na tablicy informacyjnej w holu wejściowym Szkoły, od 27 czerwca 2018 r.

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną na terenie szkoły zajmuje się mgr Marta Gabryelczak.

więcej >>

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl