Biuletyn Informacyjny
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

| Logopeda |

|Terapia pedagogiczna |

Sześciolatek w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

| Kuratorium Oświaty w Krakowie |

| MEN |

| opis działań |

| prezentacja |

ażne Lekcje
Erasmus+
Zachowaj równowagę
Szkoła w ruchu
Szkoła z klasą 2.0

Projekty edukacyjne realizowane przez naszą szkołę współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pierwszaki
Comenius

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która daje uczniom gruntowne przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie, aby potrafili sprostać wyzwaniom, jakie niesie teraźniejszość a także przyszłość.

Wizja szkoły

  1. Umożliwiamy zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wymogom XXI wieku.
  2. Uczymy poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i rozwijamy poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
  3. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.

Naszym uczniom proponujemy bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną: informatyka i język angielski wprowadzony od klasy pierwszej, zajęcia na krytej pływalni, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, indywidualny program nauczania dla uczniów ponad przeciętnie uzdolnionych.

Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki na sprawdzianie dla uczniów klas szóstych.

sps

W roku 2010 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2009 r. w wysokości 823,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono urządzenie wielofunkcyjne wraz z tuszami do drukarki oraz dwie nagrywarki dvd, które znajdują się w klasopracowni informatycznej.

W roku 2011 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2010 r. w wysokości 600,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”. Za przekazane pieniądze zakupiono szafę do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2012 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2011 r. w wysokości 1780,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dwie duże szafy, dwie mniejsze szafki oraz półkę wiszącą do klasopracowni języka angielskiego.

W roku 2014 w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała wpłaty od Rodziców i sympatyków za 2012r. w wysokości 1300,00 zł., które były zbierane za pośrednictwem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.
Za przekazane pieniądze zakupiono dużą szafę oraz szafkę wiszącą do klasopracowni muzyki.

spsm

W roku 2014 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2013 r. szkoła otrzymała kwotę 753,05 zł, która została przeznaczona na zakup białej tablicy bezpyłowej do sali lekcyjnej za 550,05 zł oraz książek do biblioteki szkolnej
za kwotę 203,00 zł.

W roku 2015 we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkołom „Małopolska” dzięki Państwa 1% za 2014 r. szkoła otrzymała kwotę 1243,20 zł, która została przeznaczona
na zakup rolet materiałowych do sal lekcyjnych.

1% dla twojej szkoły

Informacja w sprawie mundurków szkolnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że jednolity strój uczniowski – mundurek zostaje utrzymany w wersji dotychczasowej, na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród Rodziców w dniach 30 i 31 maja 2017 r.

Zapraszamy do Szkoły – na tablicy informacyjnej można zapoznać się ze szczegółowymi wynikami ankiety.

W dniach 28, 29, 30, 31 sierpnia 2017 r. w godz. 9.00 - 14.00 oraz 4 września od godz. 8.00 - 16.00 będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ceny:
T-shirt 20 zł.
Kamizelka 45 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie informuje, że lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 znajduje się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. Prosimy Rodziców, którzy dotychczas nie złożyli potwierdzenia woli zapisu dziecka o niezwłoczne zgłoszenie się do sekretariatu szkoły.

Dyrektor Szkoły informuje, że lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie znajduje się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie woli zapisu w terminie do 26 maja 2017 r.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:
– 30 maja 2017 r. o godz.17.00 – kl. IV–VI,
– 31 maja 2017 r. o godz.17.00 – kl. I–III.

Dyrektor Szkoły informuje, że lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie znajduje się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

–25 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz.17.00 – kl. IV–VI,

–26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz.17.00 – kl. I–III.

Konsultacje społeczne
Projekt dostosowania sieci szkół - przygotowania do konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w związku z wejściem w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i ustawy Prawo oświatowe.

Więcej informacji >>

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

ś.p. Stanisława Dudy

wieloletniego nauczyciela naszej Szkoły,

wychowawcy wielu pokoleń skawinian

i nieodżałowanego Kolegi i Przyjaciela

Rodzinie i wszystkim bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Hanna Szczerbak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 24 stycznia 2017 r. o godz.17.00 – kl. IV-VI,

– 25 stycznia 2017 r. o godz.17.00 – kl. I-III.

Zebrania w ww. terminach zostaną poprzedzone spotkaniem, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, Rodziców z Kierownikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia- Panem Markiem Marcem, w sprawie wprowadzenia reformy systemu edukacji w Gminie Skawina od roku szkolnego 2017/2018.

1% SPSM

Szanowni Państwo!

Kolejny raz zwracam się do rodziców, przyjaciół i sojuszników szkoły z prośbą o odprowadzenie 1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Do tej pory Państwa wsparcie w kwocie 9282,42 zł pozwoliło doposażyć szkołę w meble do sal językowych oraz sali muzycznej, drukarkę i nagrywarkę DVD do klasopracowni informatycznej, oprogramowanie do tablic multimedialnych do matematyki i przyrody, białą tablicę bezpyłową do sali lekcyjnej, książki do biblioteki szkolnej, laptopa oraz rolety do sal lekcyjnych. Lista potrzeb pozostaje jednak otwarta.

W celu materialnego wsparcia Szkoły proszę o wpisanie w zeznaniu PIT nr KRS 0000052078, a jako cel szczegółowy Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie.

Można także skorzystać z programu do rozliczeń PIT na stronie: https://www.eopp.pl/pit/spsm

Hanna Szczerbak
Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 22 listopada 2016 r. o godz. 17.00 (wtorek) – kl. IV–VI oraz kl. IIIe

– 23 listopada 2016 r. o godz. 17.00 (środa) – kl. I–III.

WARSZTATY LOGOPEDYCZNE
Drodzy Rodzice, Opiekunowie uczniów klas pierwszych!

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców, Opiekunów uczniów klas pierwszych do wzięcia udziałuw bezpłatnych warsztatach logopedycznych organizowanych w naszej szkole.

Warsztaty zostaną poprowadzone w małych grupkach, w formie zabaw i umożliwią Państwu zapoznanie się z praktycznym wymiarem ćwiczeń logopedycznych. Szczególnie mile widziani są Rodzice dzieci objętych terapią logopedyczną.

Spotkanie odbędzie się 23.11. o godz. 15.30.

Zapisy przyjmujemy drogą mailową, osobiście u logopedy szkolnego lub wychowawców (do 14.11.).


Logopeda szkolny
Marta Gabryelczak
3. piętro, gabinet „Logopeda”

martagabryelczak@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

Nasza szkoła przystąpiła do kontynuacji projektu „Nasza szkoła strefą ciszy”. W ramach projektu w roku szkolnym 2016/2017, pośród innych działań na rzecz walki z hałasem, zbieramy fundusze na zakup urządzenia do pomiaru i ostrzegania przed nadmiernym hałasem – Elektroniczne ucho.

W czasie poszukiwania wsparcia finansowego dla projektu naszej szkoły znalazł się także udział w konkursie Społecznik 2.0. Pomysłodawcą, właścicielem projektu Społecznik 2.0 oraz sponsorem nagród w konkursach jest Spółdzielcza Grupa Bankowa. Czyli SGB-Bank SA oraz ponad 200 Banków Spółdzielczych działających w całej Polsce. http://spolecznik20.pl/pages/spolecznik-2-0

Prosimy wszystkich o wsparcie głosami na stronie :http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/864 dla naszego szkolnego pomysłu. Wystarczy się zarejestrować i oddać głos. Można to zrobić do 07.11.2016. ilość głosów zdecyduje czy dostaniemy się do drugiego etapu czyli czołówki konkursowej. Prosimy o wsparcie.

Samorząd Uczniowski

Skawina, dn. 11.10.2016 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 19 października 2016 r.środa, o godz. 17.00 odbędzie się UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH. W tym dniu uczniowie klas pierwszych nie mają zajęć lekcyjnych, przychodzą tylko na uroczystość Ślubowania.

Skawina, 04.10.2016 r.

UWAGA!

Uczniowie mieszkający na osiedlu Awaryjnym (bloki), od października będą odjeżdżali do szkoły i przyjeżdżali ze szkoły korzystając z przystanku autobusowego przy osiedlu o godz. 7.00 lub o godz. 10.10, nie przechodzą po pasach na drugą stronę drogi krajowej 44.

Również uczniowie mieszkający przy ul. Sąsiedzkiej, ul. Hutników i Borku Szlacheckiego będą odjeżdżali do szkoły i przyjeżdżali ze szkoły z przystanku autobusowego o godz. 7.00 lub o godz. 10.10, nie przechodzą na drugą stronę, na pętlę autobusową. Proszę o punktualne przyjście na przystanek autobusowy.

Skawina, dn. 08.09.2016r.

KOMUNIKAT

W dniach 13, 14 września 2016 r. w godz. 16.30 - 19.00 będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne w sali świetlicy szkoły.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ceny: T-shirt 20 zł.

kamizelka 45 zł.

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza rodziców na „DNI OTWARTE”, które odbędą się w dniach:

– 13 września 2016 r. o godz.17.00 – kl. IV–VI,

– 14 września 2016 r. o godz.17.00 – kl. I–III.

Skawina, dn. 24.08.2016 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców dzieci, które rozpoczną spełnianie obowiązku przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie na zebranie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. – wtorek, o godz. 10.00 w sali oddziału przedszkolnego

Wyprawka ucznia klasy pierwszej

rok szkolny 2016/2017

- lekki tornister,

- piórnik z wyposażeniem: ołówek (2 szt.), temperówka, gumka do mazania, linijka, kredki ołówkowe, pióro,

- kredki woskowe i pastele,

- obuwie do szkoły na zmianę oraz worek na obuwie,

- strój gimnastyczny - biała koszulka, krótkie spodenki gimnastyczne, obuwie sportowe z jasną podeszwą,

- worek na strój,

- 2 zeszyty w linie (najlepiej kolorowe) – 16 kartek,

- 2 zeszyty w kratkę – 16 kartek,

- 1 zeszyt w kratkę do korespondencji z rodzicami – dzienniczek ucznia (32 kartki),

- 2 tekturowe teczki z gumką ,

- patyczki,

- nożyczki z zabezpieczonymi, zaokrąglonymi końcami,

- klej w sztyfcie,

- papier kolorowy,

- ryza papieru ksero,

- farby plakatowe, pędzle zarówno z cienkim, jak i grubym włosiem,

- plastelina,

- blok rysunkowy, blok z kolorowymi kartkami (duży i mały), blok techniczny.

Na pierwszej stronie dzienniczka proszę wpisać imiona i nazwisko ucznia, adres, numer pesel, telefony kontaktowe, nazwiska osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Dzienniczek i zeszyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka na zewnątrz okładki.

Wychowawcy klas pierwszych

KOMUNIKAT

W dniach 29, 30, 31 sierpnia 2016 r. w godz. 9.00 - 13.30 oraz 1 września od godz. 8.00 - 17.00 będą przyjmowane zamówienia na mundurki szkolne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Ceny:
T-shirt 20 zł.
Kamizelka 45 zł.

DRODZY RODZICE!

Dyrektor Szkoły apeluje do wszystkich osób kierujących pojazdami samochodowymi o nieparkowanie i niewykonywanie manewrów zawracania na drodze ewakuacyjnej ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Hanna Szczerbak

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną na terenie szkoły zajmuje się mgr Marta Gabryelczak.

więcej >>

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina, tel. 12 276 18 82, fax 12 291 10 72, e-mail: szkola@sp1.skawina.com.pl